תפריט
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
התחברות
צרו קשר
favourites icon הרשמה לניוזלטר
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
close feed icon
feed iconה-FEED כל מה שקורה עכשיו באתר!

הטבות המס לעצמאים ב-2017: טיפים ששווים לכם כסף. הרבה כסף

יוסי נזכר בי בדרך כלל לקראת סוף השנה. "תעשה לי סדר", הוא מתקשר ומבקש. "אני הולך לאיבוד בים של מושגים, חישובים ומספרים - ניכוי, זיכוי, הכנסה מרבית, הפקדה לקרן השתלמות או לקרן פנסיה. הכול מתערבב לי לבלגן גדול, בזמן שאני בכלל אמור לרכז מאמצים בהגדלת המחזור של העסק"

בפגישתנו האחרונה, הצלחתי להקדים אותו. "על הטבות המס והעדכונים לשנת 2017 שמעת? ידעת שנכנסו לתוקף כמה הטבות, אבל גם כמה סנקציות?" יוסי הופתע. "אני רוצה לדעת הכול, עכשיו", הודיע לי. אז מה השתנה?

ציבור העצמאים, המהווה כ-12% מסך המועסקים פתח במשך שנים פער גדול לחובתו בביטוח הפנסיוני

פנסיה חובה לעצמאים

ציבור העצמאים, המהווה כ-12% מסך המועסקים פתח במשך שנים פער גדול לחובתו בביטוח הפנסיוני. זה קרה בגלל מאפיינים ייחודיים לעצמאים, כדוגמת חוסר יציבות בתעסוקה, הכנסות עונתיות והעדר זכאות לפיצויים ודמי אבטלה. בניסיון לצמצם את הפער השלילי הורחבה, החל מתחילת 2017, חובת ההפקדה לפנסיה גם על עצמאים, כאשר לצד חובת ההפקדה, מעניקה המדינה זכאות לסיוע במצבי אבטלה והטבות מס שונות.
להצטרפות לקרן פנסיה יש ללחוץ כאן

מי נדרש להפקיד עפ"י החוק*

 

 • עצמאים בגילאי 21-60. עם זאת, עצמאים שהגיעו לגיל 55 עד מועד כניסת החוק לתוקף (ינואר 2017), יהיו פטורים מחובת ההפקדות לפנסיה.
 • מי שחלפו 6 חודשים מהמועד בו נרשם לראשונה כעוסק במע"מ**.
 • עצמאי שהוא גם שכיר. אם מתבצעת הפרשה עבור השכיר לקרן פנסיה, ניתן להפחית ולקזז הפקדות אלו מההפקדה אותה הוא נדרש להפקיד כעצמאי. במקרים רבים, ייתכן שאותו שכיר לא יצטרך להפקיד סכום נוסף כעצמאי.

מהם שיעורי ההפקדה המחויבים?

שיעור ההפקדה לעצמאים נחלק לשני רבדים:

 1. על הכנסה של עד חצי מהשכר הממוצע במשק – חובת הפקדה בשיעור 4.45%.
 2. על הכנסה מעל מחצית השכר הממוצע במשק ועד גובה השכר הממוצע במשק - חובת הפקדה בשיעור 12.55%.

"השכר הממוצע במשק" מחושב מידי שנה ע"י המוסד לביטוח לאומי. בשנת  2017, עמד השכר הממוצע במשק על  9,673 שקל בחודש***. לחובת ההפקדה קיימת תקרה, כלומר: סכום הפקדה מקסימלי. נכון ל-2017, עמדה תקרה זו על 822 שקל בחודש.  

שימו לב: אמנם אין חובת הפקדה מעל גובה השכר הממוצע במשק, אך כדי ליצור כיסוי ביטוחי ההולם את גובה ההכנסה ולשמור על "יחס תחלופה" נאות, מומלץ לבצע הפרשה מלאה ולבטח את מלוא גובה ההכנסה. "יחס תחלופה" משמעו היחס שבין ההכנסה החודשית בשנות העבודה לבין הקצבה המתקבלת בפרישה.

לשם המחשה, כך נראה חישוב פשוט של חובת ההפקדה, לעצמאי המשתכר כ-10,000 שקל בחודש:

קראו עוד במגזין:

 

הטבות מס  - וסנקציות

כדי לוודא את הצלחת החוק, הוסיף לו המחוקק כמה "סוכריות", אבל גם כמה סנקציות.

בצד הסנקציות, נקבע כי עצמאי שלא יפקיד לקרן הפנסיה בשיעור הנדרש ייקנס ב-500 שקל לשנה! מאידך, החליטה המדינה להעלות את תקרת ההפקדה לפנסיה המוכרת לצורך הטבת מס בחצי אחוז נוסף (16.5% לעומת 16% ב-2016), ולהכיר באופן מלא בהפקדה של 4.5% מהשכר לקרן ההשתלמות כהוצאה מוכרת. כל זאת, בניגוד לעבר שבו נדרשו העצמאים להפקיד 7%, כדי לקבל את ההטבה על אותם 4.5%.

חשוב לשים לב להטבות המס, לדרך שבה הן מחושבות ולתקרות ההפקדה השונות בכל אחת מהן. בהטבות המס יזכו עצמאים שיפקידו לקרן השתלמות, כמו גם עצמאים שיבצעו הפקדות בקרן פנסיה/קופת גמל, בהתאם לתקרות ההפקדה השונות. ישנן הטבות של ניכוי מס, והטבות של זיכוי מס.

ניכוי  מס: הקטנת ההכנסה האישית החייבת במס. הטבה זו מצמצמת את שיעור ההכנסה החייבת במס ובהתאמה מקטינה גם את תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי. שווי ההטבה משתנה מאדם לאדם, בהתאם למדרגת המס החלה עליו. ככל שמדרגת המס בה הנכם נמצאים גבוהה יותר, ההטבה משמעותית יותר!

זיכוי מס: החזר כספי המקוזז מהסכום המשולם למס הכנסה. התשלום אותו עליכם לשלם למס הכנסה יפחת בשיעור של 35% מהסכום אותו הפקדתם לקרן הפנסיה.

כמה צריך להפקיד לקרן השתלמות כדי לקבל את הטבת המס המרבית?

הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים מעניקה לעצמאי את הטבת הניכוי. שווי ההטבה נגזר, כאמור, ממדרגת המס: ככל שזו גבוהה יותר, שווי ההטבה גבוה יותר.

שיעור ההפקדה של עצמאי לקרן השתלמות לצורך הטבת המס, הוא 4.5% מההכנסה השנתית, אבל לא מעבר לתקרת הכנסה של 260,000 שקל בשנה. בחישוב פשוט, התקרה להפקדה עליה תקבלו הטבת מס היא 11,700 שקל (4.5%*260,000).

שימו לב: תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות (הפקדה שעבורה לא נשלם מס רווחי הון במועד המשיכה) גבוהה יותר ועמדה ב-2017 על 18,240 שקל. קרן ההשתלמות הינה נדבך חשוב בצבירה הכללית לחיסכון הפנסיוני ומתאפיינת בהטבות ייחודיות של פטור ממס רווחי הון וזמינות גבוהה למשיכה (לאחר 6 שנים). לפיכך, מומלץ להפקיד בה את הסכום המרבי הנהנה מפטור ממס רווחי הון.

לשם המחשה, בואו נבדוק מה יהיה שווי ההטבה לעצמאי המרוויח 17,000 שקל בחודש, עם מדרגת מס בשיעור 31%:

ניתן לראות כי מלבד היתרון בהפרשה לקרן ההשתלמות ובהגדלת הצבירה הפנסיונית, מתקבלת הטבת מס מיידית בשווי 2,846 שקל. בחשבון פשוט, יותר מ-30% מההפקדה חוזר אליך בהטבת מס.

כמה צריך להפקיד לקרן פנסיה או לקופת גמל כדי לקבל את הטבת המס המקסימלית?

תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה היא 16.5% מהכנסה השנתית, אבל לא מעבר להכנסה של 206,400 שקלים. בחישוב פשוט, התקרה להפקדה עליה תקבלו הטבות מס היא 34,056 שקל.

ההפקדה לקרן הפנסיה מתחלקת לשתי הטבות: הטבת זיכוי והטבת ניכוי. לצורך הטבת הזיכוי נחשב 5.5% מסך ההפקדה ולצורך הטבת הניכוי נחשב 11% מסך ההפקדה.

בואו נבדוק מה יהיה שווי ההטבה לעצמאי המרוויח 17,000 שקל בחודש, עם מדרגת מס של 31%:

ניתן לראות שוב, כי מעבר ליתרון שבהגדלת הצבירה הפנסיונית לגיל הפרישה מתקבלת הטבת מס מיידית בשווי 10,883 שקל. כשליש מההפקדה בסך 33,660 שקל חוזר אליך בהטבת מס מיידית.

חשוב לציין: לעצמאים שהכנסתם השנתית הייתה נמוכה בהשוואה לשנים קודמות ו/או שלא ניצלו את מלוא התקרה להטבות המס – מומלץ לבדוק הטבות נוספות שיאפשרו הקטנת תשלומי המס.

מעבר לכך, עצמאים שעברו את גיל 50 בתחילת השנה ומפקידים לקרן השתלמות וקרן פנסיה – זכאים להטבת "ניכוי מוגדל". הטבה זו, בשיעור של עד 50%, מאפשרת להקטין עוד יותר את ההכנסה החייבת במס, בכפוף לתקרה.

להצטרפות לקרן פנסיה לעצמאים - לחצו כאן

להצטרפות לקרן השתלמות לעצמאים - לחצו כאן

רוצים לקרוא עוד בנושאי חיסכון? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים.

נתון אחוז העצמאים בישראל הנו על פי נתוני הלמ"ס משנת 2016. *חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016. **בהתאם לסעיף 52 לחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975. ***בהתאם לסעיף 2 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. אין באמור משום הבטחת רווח ו/או תשואה. אין לראות באמור ייעוץ פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים או בצרכים של כל אדם.

אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
related articles iconכתבות נוספות שתאהבו
comments icon
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
 • לפני 5 שנים

  אפשר דוגמא גם למקרה מינימום? מי שמשלם את המינימום ההכרחי (ולא שקל מעבר) - על כל X שקל שהוא הפקיד כמה כסף הוא מקבל בדמות החזר/ניכוי מס?

  נגיד נתונים: עצמאי עם הכנסה 100,000 בשנה - שמעוניין לשלם את המינימום בחוק. כמה ההטבת מס יוצאת במקרה הזה?

 • לפני 6 שנים

  אחלה כתבה! עזרתם לי

 • לפני 6 שנים

  סופסוף משהו שעושה קצת סדר בכל ההטבות האלה...

 • לפני 6 שנים

  מה עם קופת גמל להשקעה? יש יתרון להשקעה של עצמאים גם שם??

  • לפני 6 שנים

   לקופת גמל להשקעה קיימים מס' יתרונות השקעה על פני אפיקי השקעה אחרים. יתרונות אלו נכונים לעצמאים ולשכירים כאחד, אני אציין כמה מהם: 1) הכספים נזילים וניתנים למשיכה בכל שלב. ניתן למשוך את החיסכון כולו או חלקו בכל עת ובנוסף לא קיים סכום מינימלי למשיכה 2) מגוון מסלולי השקעה חדשים וברמות סיכון שונות הניתנים לשינוי בכל עת ללא אירוע מס. 3) דמי ניהול אטרקטיביים, ללא דמי שמירה, עמלת מינימום וכו'. 4) פטור ממס רווחי הון במשיכת הכספים כקצבה החל מגיל 60. 5) השקעה בנכסים לא סחירים, הלוואות, קרנות השקעה פרטיות ונדל"ן. 6) אפשרות להצטרפות דיגיטלית פשוטה וקלה באמצעות אתר האינטרנט של מיטב דש.

רוצים לקרוא עוד בנושאים אלו? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים ישירות למייל.
אתם קוראים: הטבות המס לעצמאים ב-2017: טיפים ששווים לכם כסף. הרבה כסף
Website by:

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.