תפריט
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
התחברות
צרו קשר
favourites iconהרשמה לניוזלטר
feed iconה-FEED
favourites iconרשימת הקריאה שלי
close feed icon
feed iconה-FEED כל מה שקורה עכשיו באתר!

פנסיה חובה לעצמאים: קנס שנתי והטבת מס חבויה

26/12/2019

עצמאים רבים קיבלו בעת האחרונה מכתבים מטעם המרכז לגביית קנסות במשרד המשפטים, המזהירים מפני הטלת קנסות שנתיים בסך 500 ₪ לעצמאי שלא יפקיד לפנסיה בגין הכנסותיו*. באלו לא מוזכרת ההטבה מהמדינה לציבור העצמאים המפקידים? (רמז: אלפי שקלים)

לפני יותר מעשור, הוסדרה רפורמת "פנסיה חובה לכל עובד", או בשמה הרשמי "צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק", כאשר מטרתה הייתה להסדיר את זכויותיהם של שכירים בכל הנוגע להפקדות לקרן הפנסיה. הרפורמה חייבה מעסיקים בשיעורי הפקדה מינימליים לקרן הפנסיה של עובדיהם.

האם נכון עבורכם להפקיד רק את הסכומים המינימליים כדי לצאת ידי חובה במסגרת תקנות פנסיית חובה לעצמאים? עצמאי שייצמד לסכומי ההפקדה המינימליים ימצה מעט מאוד מהטבות המס של הניכוי והזיכוי שגלומות בהפקדה למוצרי החיסכון הפנסיוני

מאז, מצבם של החוסכים השכירים השתפר, אך לא כך הדבר ביחס לציבור העצמאיים. רובם, צפויים לפרוש לגמלאות עם פנסיה המהווה אחוז זניח מההכנסה אליה התרגלו במשך שנות עבודתם או ללא פנסיה כלל. הרעיון לחסוך לפנסיה נשמע טוב על הנייר, אך רבים מהעצמאים מתקשים לעמוד בתשלומים השוטפים כך שהפקדת כסף בכל חודש לטובת קרן הפנסיה שתשולם בעתיד הרחוק, נדחקת הצידה לטובת "הכאן ועכשיו".

בשנת 2017 נכנס לתוקפו חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016, (להלן: "פנסיה חובה לעצמאים"), אשר מחייב עצמאים להפקיד כספים לקרן הפנסיה וקובע כי כל עצמאי שמלאו שנתיים לפעילות העסק שלו, נמצא בטווח הגילאים 21 עד 60 ומייצר הכנסה חודשית ממוצעת שהיא לפחות מחצית מהשכר הממוצע במשק - חייב לבצע הפקדות לתוכנית לקצבה פנסיונית. מאחר שהקריטריונים הנ"ל נכונים לגבי רוב העצמאים בישראל, מדובר בשינוי בעל השפעה רחבה על אוכלוסייה, שעד כה מרביתה לא הורגלה בחיסכון פנסיוני.

אני רוצה להצטרף לקרן הפנסיה הנבחרת >>

כמה חייבים להפקיד?

ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים מחולקת לשני רבדים: הראשון עומד על הפקדה בשיעור של 4.45% ממחצית מהשכר הממוצע במשק (מדובר על נתון המתעדכן אחת לשנה בתחילת השנה). נכון לשנת 2019 מדובר בהפקדה בגובה של 228.60 ₪ בחודש. הרובד השני, עומד על הפקדה בשיעור של 12.55% ממחצית השכר הממוצע במשק, או על ההפרש שבין ההכנסה החייבת במס של העצמאי, למחצית השכר הממוצע במשק, כנמוך מבינהם. רובד זה הוא, לכל היותר, 644.60 ₪ בחודש. כלומר, מי שמפקיד 873.20 ₪ בחודש (נכון לשנת 2019), ללא קשר לשכר שלו, בכל מקרה יצא ידי חובתו לצורך העמידה בדרישות ההפקדה של תקנות פנסיה חובה לעצמאים.

החוק מתיר לבצע את ההפקדה רטרואקטיבית פעם ברבעון אך אנו ממליצים לבצע את ההפקדה באופן אוטומטי בכל חודש. זה יחסוך מכם את הטרחה של פעולות הפקדה יזומות, ובנוסף - הפקדה בתדירות גבוהה, משמעותה שהכסף שלכם צובר תשואה במשך זמן רב יותר. את ההפקדה ניתן לבצע לכל אחד מסוגי תכניות הקצבה: ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה וקופות גמל לקצבה. מעניין לציין שהפקדה המתבצעת לקרן פנסיה מקיפה אינה מיועדת במלואה לחיסכון לגיל הפרישה. מקצתה יופנה לרכישת כיסוי ביטוחי לשאירים וכיסוי לאובדן כושר עבודה למקרה נכות. מדובר בכיסויים שבקרב רוב העצמאים לא קיימים.

כמה באמת כדאי לכם להפקיד?

כאן המקום לעצור ולשאול את עצמכם - האם נכון עבורכם להפקיד רק את הסכומים המינימליים כדי לצאת ידי חובה במסגרת תקנות פנסיית חובה לעצמאים? עצמאי שייצמד לסכומי ההפקדה המינימליים ימצה מעט מאוד מהטבות המס של הניכוי והזיכוי שגלומות בהפקדה למוצרי החיסכון הפנסיוני. כדי לנצלן במלואן, על החוסך העצמאי להפקיד 16.5% מהכנסתו החייבת ועד תקרת הכנסה שנתית של 211,200 ₪, שהם עד 34,848 ₪, נכון לשנת 2019. הפקדה כזו עשויה להניב הטבות מס בגובה של עד 15,000 ₪.

ההפקדה המינימלית הנדרשת, לא מעניקה כיסוי ביטוחי על חלק משמעותי מהכנסתו של החוסך העצמאי וגם מנציחה את המצב שבו לעצמאים שפורשים לפנסיה יש קצבת פנסיה נמוכה משמעותית לעומת ההכנסה שידעו לייצר לאורך השנים, תוך פגיעה ברמת החיים.

ניקח לדוגמא חוסך עצמאי, בן 35, המשתכר בסך של 10,000 ₪ ברוטו בחודש, אשר יבצע הפקדה מינימלית בסך של 873 ₪ בחודש ברציפות עד גיל 67. אם אותו חוסך עצמאי יבצע את ההפקדה בקרן פנסיה מקיפה, בדמי ניהול של 2.49% מהפקדה ו-0.05% מהצבירה (כפי שמוצע אצלנו, במיטב דש), הוא ייהנה מיתרון של אג"ח מיועדות המבטיחות תשואה ריאלית של 4.86% על כ-30% מכספו, כאשר יתרת הכספים ייהנו מתשואת שוק ההון. בהנחה שהתשואה השנתית המשוקללת תעמוד על כ-4.26% לשנה, החוסך יגיע ליתרה צבורה של 581,948 ₪.

לעומת זאת ובהמשך לדוגמה לעיל, אם אותו החוסך יפקיד את כספו בקופת גמל, הוא לא יוכל ליהנות מסבסוד ממשלתי של אג"ח מיועדות. בהנחת תשואה ריאלית ברוטו בשיעור 4% לשנה, דמי ניהול בשיעור 0.5% וללא כיסוי ביטוחי, אמנם 100% מכספיו של העצמאי החוסך ינותבו לחיסכון, אך ללא כיסוי ביטוחי שהינו מהותי לא פחות. במקרה זה הסכום שיעמוד לרשותו יהיה 610,864 ₪, אך הוא אינו מגלם את עלויות הכיסויים הביטוחים למקרה מוות ולאובדן כושר עבודה, שאינם כלולים במסגרת קופת הגמל ועל החוסך העצמאי יהיה לרכושם בנפרד.

בשורה התחתונה: בשני המקרים, הקצבה הנובעת מהצבירות לא צפויה להיות יותר מכ-3,000 ₪ בחודש. יחד עם קצבת הביטוח הלאומי ייהנה החוסך מהכנסה חודשית של כ-5,000 ₪, שהם רק מחצית מההכנסה שהיה רגיל ליהנות ממנה במהלך חייו כבעל עסק או משלח יד.  

קראו עוד במגזין:

 

 

לא על הקנס לבדו

נחזור למצב בו תפקידו לקרן הפנסיה סך של 873.20 ₪ בחודש, 10,478 ₪ בשנה. במקרה כזה, בוודאות תעמדו בדרישות ההפקדה המינימליות ללא קשר לשאלה מה גובה השכר שלכם. סכום הפקדה זה מעניק הטבת מס בסך של 1,111 ₪  לזיכוי ו-2,263 ₪ לניכוי  (לפי מס שולי של 31%).

כלומר, התועלת הישירה מההפקדה, מעבר לחיסכון הקנס בשוויי 500 ₪, היא הטבת מס בסך של 3,374 ₪.

תחשבו על זה: מדובר ביותר משליש מסכום ההפקדה השנתית, שהמדינה מחזירה לכם. בשיעורי ההפקדה ובשיעורי המס השולי בדוגמה שלנו, עצמאי שיבצע הפקדה כזו יניב לעצמו תשואה של 36% על הסכום שהוציא מכיסו (חלק מהסכום חזר אליו כהקטנת תשלומי מס בשוטף וחלק כהגדלת הצבירה לחיסכון הפנסיוני).

פתרון לעצמאי המובטל

הטבה נוספת שנכללת בחוק פנסיה חובה לעצמאים היא שחלק מכספי החיסכון מוגדרים כ"כספים לקבלה כדמי אבטלה חודשיים", המיועדים למצב שבו העסק נסגר או שהעצמאי חדל לעסוק במשלח ידו.

קצבת אבטלה זו מיועדת למי שהפקיד למוצר פנסיוני לפחות 24 חודשים בשלוש השנים האחרונות. הקצבה תשולם בפטור ממס בשלושה תשלומים חודשיים שווים מתוך הקופה, בסכום של 12,380 ₪ (נכון לשנת 2019) כפול מספר שנות ההפקדה, או שליש מהחיסכון - הנמוך מביניהם. סכום זה אפשרי למשיכה גם בפטור ממס החל מגיל 60, לפי תקרה של 12,380 ₪ כפול מספר שנות ההפקדה. התקרה אחידה לכולם, ללא תלות בהכנסתו בפועל של העצמאי החוסך. כדאי לזכור שרשויות המס יראו במשיכת כספים אלה משיכת כספי פיצויים, מה שצפוי להקטין את הפטור ממס הכנסה על הפנסיה.

סיכום והמלצה: החיסכון לפנסיה מהווה השקעה ומשמעותו השקעה בעצמכם. ניתן לעשות זאת באמצעות הוראת קבע חודשית לחיסכון בקרן פנסיה או בכל מוצר אחר שהוצג לעיל, בין אם בסכומי המינימום שיפטרו אתכם מקנסות ובין אם בסכומים גבוהים יותר שישדרגו לכם את קצבת הפנסיה החודשית. הזמן הנכון לבדוק האם אתם בכיוון הנכון ובדרך לקצבת פנסיה שתספיק לכם אחרי פרישתכם מהעבודה הוא עכשיו.

להצטרפות לקרן הפנסיה הנבחרת, לחצו כאן >>

החברה המנהלת הינה מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ, מבית מיטב דש ואיילון ביטוח. אין לראות בנתונים ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ פנסיוני המתחשב בנתונים ובצרכים של כל אדם ואין באמור משום הבטחת תשואה או רווח. כל הנתונים והחישובים בסקירה זו מתבססים על הנחות והנחיות של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון אשר נכונות למועד הפרסום ועשויות להשתנות מעת לעת.

אהבתם את הכתבה? שתפו עם חברים!
related articles iconכתבות נוספות שתאהבו
comments icon
יש שאלות? תשאירו לנו תגובה או הצטרפו לדיון!
  • לפני 2 שנים

    מדינה פח

רוצים לקרוא עוד בנושאים אלו? הירשמו לאתר וקבלו מאמרים נוספים ישירות למייל.
אתם קוראים: פנסיה חובה לעצמאים: קנס שנתי והטבת מס חבויה
Website by:

© 2017 מיטב דש בע”מ
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות ו/או תחליף לייעוץ אישי המתחשב ומותאם לצרכי ונכסי כל אדם בידי יועץ השקעות מוסמך.